Navigera

Leverantörer

Clorius är specialiserat på utveckling och tillverkning av utrustning för övervakning, styrning och reglering av värme, kyla och ventilation.
Produktsortimentet består av ventiler, termostater och differenstrycksregulatorer för tryck, temeratur och flödesreglering. Produkterna utgör ett komplett sortiment inom vårt kompetensområde. Vi har en lång tradition av leveranser till varvsindustrin, industriella applikationer samt värme och ventilation för fastigheter.
Membranventiler för livs-, läkemedel, kemi mm. Saunders som är en av de ledande tillverkarna i världen har specialicerat sig på krävande såväl som på enklare applikationer. Stort fokus har lagts på hög kvalité, dokumentation och tillgänglighet.
Reglerutrustningar för fartygsinstallationer. Trevägs slidventiler typ CRV3 för kylsystem till havsvatten, färskvatten och smörjolja. Kompletta reglerkretsar för viskositetsreglering, separatorreglering, tankvärmning, tryckhållning, dumping m.m.
Högklassiga reglerventiler för krävande installationer inom process-/kemisk- och petrokemisk industri m.m.
Ångomformarventiler och ångkylare för energianläggningar. Specialventiler för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Utförande enligt DIN eller ANSI-standard.
Pneumatiska och elektriska reglerventiler i två och trevägsutförande. Strålpumpar för hetvatten/varmvattensystem, termokompressorer för ånganläggningar för effektivisering och energiåtervinning. Elektroniska regulatorer och styrsystem för process-styrning, energianläggningar eller enstaka reglerkretsar. Kompletta värmeväxlarstationer för bl.a. ånga/hetvatten. Upp till 50 MW med reglering och övervakning.
Mycket omfattande program av egenmediastyrda ventiler typ: reducerventiler, överströmningsventiler, vakuumventiler, flottörventiler, avluftare, kondensatavledare m.m. Flödesindikatorer / synglas, silar / filter m.m. Inom samtliga områden finns ventiler helt i syrafast dels för normalt industribruk, men även i utförande för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Varianter i stål, legerat stål, syrafast m.m. för höga tryck och temperaturer såväl som utförande för reglering av extremt låga tryck.
Robusta kondensatavledare av främst flottörtyp av allra högsta klass. Unik mekanism i form av en vridslid som enda rörliga del betyder mycket lång livslängd. Stort tryckområde, även i legerat material för överhettad ånga och för tryck upp emot 350 bar. Varianter för mycket stora kapaciteter. Utförande med gastät mekanism för dränering av gasledningar.
Trycktransmittrar för tryck- och nivåmätning. Högtryckstransmittrar för hydraulsystem. OEM-tillverkning av tryckmätceller. Styrsystem och sensorer för fordonsindustri och arbetsmaskiner med CAN-BUS.