Navigera

Leverantörer

Mycket omfattande program av egenmediastyrda ventiler typ: reducerventiler, överströmningsventiler, vakuumventiler, flottörventiler, avluftare, kondensatavledare m.m. Flödesindikatorer / synglas, silar / filter m.m. Inom samtliga områden finns ventiler helt i syrafast dels för normalt industribruk, men även i utförande för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Varianter i stål, legerat stål, syrafast m.m. för höga tryck och temperaturer såväl som utförande för reglering av extremt låga tryck.