Navigera

Givare

Här nedan finns våra produkter i produktgruppen uppräknade. Genom att klicka på en produkt får du basfakta om produkten samt möjlighet att hämta hem ett produktblad i form av en pdf-fil (förutsätter att du har Acrobat Reader installerat). Du kan också rekvirera produktblad via E-post blanketten.

Temperaturgivare TM 60
Pt100, kabelgivare.
Datablad

Temperaturgivare 61
Pt100, utan skyddsrör, ansl. ¼"
Datablad

Temperaturgivare TM 30
Pt100-givare / Termoelement. Syrafast skyddsrör. R ½"
Datablad

Temperaturgivare TM 10
Pt100-givare / Termoelement med svetsficka D1 - D6
Datablad

Temperaturgivare WGN9
Pt100-givare / Termoelement. Utan hals. Syrafast
skyddsrör R ½"
Datablad

Trycktransmitter S02
För absolut- eller övertryck. Standardutförande.
Datablad

Trycktransmitter S03
Piezoresistiv mätcell. Standardutförande.
Datablad

Trycktransmitter S04
För absolut- eller övertryck. Standardutförande.
Datablad

Trycktransmitter S08
Piezoresistiv mätcell. Membran för viskösa media.
Datablad

Trycktransmitter A04
Piezoresistiv mätcell utan membran. För t.ex. tryckluft.
Datablad

Trycktransmitter A09
För absolut- eller övertryck. Standardutförande.
Datablad

Nivåtransmitter TS 01
Piezoresistiv mätcell. Dyksond.
Datablad

Nivåtransmitter TS 02
Piezoresistiv mätcell. Dyksond för tankar.
Datablad