Navigera

Omvandlare/Gränsvärdesdon


Här nedan finns våra produkter i produktgruppen uppräknade. Genom att klicka på en produkt får du basfakta om produkten samt möjlighet att hämta hem ett produktblad i form av en pdf-fil (förutsätter att du har Acrobat Reader installerat). Du kan också rekvirera produktblad via E-post blanketten.

Inbyggnadskort för elställdon
Positioneringskort 1020 för inbyggnad i elställdon.
Datablad

Återföringskort 1017 för inbyggnad i elställdon.
Datablad

I/P-omvandlare DL22
Omvandlare från elektriska styrsignaler till pneumatiska.
Datablad

Larmenhet RA20
Larmenhet för standardsignaler.
Datablad

Termostat 419
Termostat för övervakning och begränsning av temperatur. Automatisk eller handåterställning.
Datablad

Pressostat 900
Pressostat för övervakning och begränsning av tryck. Automatisk eller handåterställning.
Datablad