Navigera

Inkråmsförvärv

Alnab Armatur AB har tecknat avtal om inkråmsförvärv och kommer ta över verksamheten i Rossing & Jansson AB, organisationsnummer 556320-3636. Verksamheten kommer att övertas från den 1 januari 2018.
Detta innebär att ni som har Rossing & Jansson som leverantör idag behöver uppdatera era register då all operativ verksamhet flyttas till Alnab Armatur AB.
Följande uppgifter gäller från och med 1/1-2018:

Alnab Armatur AB
SE-433 86 Partille
Telefon +46 31 44 94 50
Organisationsnummer 556312-9716
Bankgiro 630-7813
IBAN SE4460000000000117296902
SWIFT HANDSESS

För ytterligare information kontakta Jan-Erik Larsson,
VD, Alnab Armatur AB, tel +46 31-710 39 59,
e-post jan-erik.larsson@alnab.se
Alternativt Peter Lagerholm, VD, Rossing & Jansson AB,
tel +46 708 98 72 81, e-post peter@rossingjansson.se 


Acquisition of Rossing & Jansson AB – to whom it may concern


Alnab Armatur AB has signed an acquisition agreement and will take over the operations of Rossing & Jansson AB, VAT.no. SE556320363601. Operations will be taken over from January 1, 2018.
We kindly ask you to take note of this and update your register to the following:

Alnab Armatur AB
SE-433 86 Partille
Phone +46 31 44 94 50
VAT no SE556312971601
Bank account 630-7813
IBAN SE4460000000000117296902

For further information, please contact Jan-Erik Larsson, CEO, Alnab Armatur AB,
phone +46 31-710 39 59, e-mail jan-erik.larsson@alnab.se
Alternative contact Peter Lagerholm, CEO, Rossing & Jansson AB,
phone +46 708 98 72 81, e-mail peter@rossingjansson.se